Regler & etik

Regler og etik

Fiskeparken Svejstrup er stedet hvor alle er velkommen, pas på hinanden og nyd området og værn om søerne og dens natur, så vi kan fortsætte vores arbejde med at skabe en perle for alle. Du behøver ikke offentligt fisketegn for at fiske her eller Lilleåen. Du er altid velkommen til at skrive til os – hvis du observerer noget, du ikke finder gavnende af den ene eller anden art. 
[email protected]

Fisk er levende skabninger og skal behandles derefter. Fisken aflives straks efter den er kommet på land. En rigtig lystfisker fanger kun fisk til eget forbrug. Vis hensyn ved færdsel i naturen.

Fiskekort udfyldes
altid før start

Fisk ikke med flere fiskestænger end der er betalt for, da dette medføre opkrævning på 500 dkk pr. stang,- ved groft overlæg betales opkrævning og pågældende har ikke længere mulighed for at besøge vores søer.

Genudsætning af ørreder er tilladt – Dog skal krog sidder helt yderligt, fisken holdes i vandet og røres mindst muligt – fejlkrogede fisk genudsættes, uden at de kommer på land. Som fisker er du den bedste til at vurdere situationen og træffer det bedste beslutning.

 • 1 stang med 1 agn per person med mindre anden betaling og andet ønskes. 
 • Rykfiskeri er strengt forbudt!
 • Levende agn = kun regnorm
 • Der må ikke forfodres.
 • Forsøg ikke at fange ørred med fiskenet og pirker
 • Ingen hunde på området.
 • Der fiskes på eget ansvar og risiko
 • Fisk må ikke renses i eller ved søen.
 • Ingen medbragte musikanlæg.
 • Undlad af brække træer og grene af – undlad at grave huller i jorden, eller plukke plantede blomster.
 • Benyt opstillede skraldespande